Ključne lastnosti

 • popolnoma avtomatizirana rešitev iz podjetja NMS
 • sprotno skeniranje 100% izdelkov, neposredno v proizvodnji
 • 200 izmerenih vrednosti v 55 sekundah
 • prvo absolutno skeniranje avtomobilskih karoserij neposredno v proizvodni liniji na svetu!
 • natačnost večja kot 120 µm
 • avtomatsko RPS pozicioniranje in merjenje
 • edinstvena zasnova RPS
  • popolnoma ustreza zahtevam za RPS poravnavo
  • kovinski stožec z verižno povratno informacijo
  • kalibriran korekturni nosilec reflektorja za avtomatsko 3D merjenje
  • 2 RPS točki za vsak model avtomobila

Prednosti za uporabnika:

 • sprotno skeniranje 100% izdelkov
 • zaznava naključnih in induciranih odstopanj
 • optimiranje vzdrževanja varilne linije
 • sledenje zgodovine proizvodov

Prej:

 • se naključna odstopanja niso zaznavala
 • nastala odstopanja so se odkrila kasneje, zunaj poizvodne linije in so se zato tudi reševala kasneje

Kaj se preverja:

 • kontrola površine
 • položaj in premer lukenj
 • položaj navojnih lukenj
 • kontrola zunanjih robov
 • različne razdalje in GD&T
 • Izhodni podatki:
  • skenirani podatki za sledenje zgodovine
  • poročila v pdf formatu
  • spc datoteke
  • datoteke za izvoz

PolyWorks/postopek vrednotenja:

 • odpre se ustrezna predloga
 • uvozi se podatke za obe strani karoserije
 • podatke se v 3D okolju združi
 • izmerjene vrednost se poravna glede na RPS točke
 • preveri se:
  • geometrijske elemente (luknje, reže, …)
  • ploskve
  • razdalje
 • vse rezultate se izvozi v želeno tekstovno datoteko in se jih shrani na željeno mesto
 • shrani se tudi poročila v PDF formatu, skupaj s slikami

Povzetek:

NMS pripravi rešitev po meri uporabnika:

 • vodenje projekta
 • dobavo, vgradnjo, programiranje, intergracijo
 • vzdrževanje in podporo
 • izobraževanje in pripravo meritev