Rešitev

Skener Steinbichler COMET 5 je merilna naprava, ki zmore meritve oziroma kontrolo dimenzij, oblik ter položajev merjencev različnih oblik, od enostavnih do poljubnih prostih oblik. Pridobivanje podatkov je sedaj hitrejše zaradi krajših časov zajemanja. Ena od največjih prednosti naprave pa je njena mobilnost zaradi trdnega ohišja in močnega transportnega zaboja.

Zahteva te merilne naloge je bila velika natačnost, da bi dobili res kvaliteten 3D model. Meritev je bila opravljena z veliko natačnostjo (7-8 μm) in ločljivostjo (75-150 μm), tako da so izmerjeni in obdelani prostorski podatki rezultirali v zelo dobrem 3D površinskem modelu, ki ga lahko sedaj študiramo do najmanjše podrobnosti. To nam bo pomagalo razumeti spretnost in uporabljene tehnike naših prednikov. Poleg skrbi za ohranjanje kulturne dediščine v digitalni obliki za študij in za prihodnje generacije bo 3D model omogočil tudi izmenjavo teh podatkov med strokovnjaki po vsem svetu.